BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Egzaminy wstępne szeregowych zawodowych
27.02.2019
Od poniedziałku 25 lutego 2019 roku w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych odbywają się egzaminy wstępne na kurs podoficerski dla żołnierzy z korpusu szeregowych zawodowych

Poszczególne podkomisje egzaminacyjne mają do przeegzaminowania blisko 520 kandydatów i kandydatek, przybyłych do Poznania z jednostek rozlokowanych na terenie całego kraju.

.

W pierwszy dzień egzaminu wszyscy szeregowi zawodowi poddani zostali sprawdzianowi wiedzy teoretycznej, obejmującej regulaminy, szkolenie ogniowe, dyscyplinę wojskową, wiedzę o Polsce i świecie oraz język angielski. W tym dniu kandydaci na podoficerów przystąpili też do kolejnych etapów egzaminu. W zależności od grupy egzaminacyjnej, w której się znaleźli, zaliczali poszczególne konkurencje z wychowania fizycznego, weryfikujące ich predyspozycje z dyscyplin siłowych, szybkościowych oraz wytrzymałościowych. Część żołnierzy egzaminowana była w tym samym czasie z umiejętności praktycznych w tym ze szkolenia ogniowego, taktycznego, regulaminów i musztry.

.

W środę rozpoczęły się też pierwsze rozmowy kwalifikacyjne, podczas których egzaminujący oceniali predyspozycje i motywacje kandydatów do rozpoczęcia kursu podoficerskiego.

.

Postepowanie egzaminacyjne zakończy się w piątek 1 marca 2019 roku. Do tego czasu komisja egzaminacyjna wyłoni 350 najlepszych kandydatów na podoficerów, którzy już w połowie kwietnia br. rozpoczną kurs w największej szkole podoficerskiej w Siłach Zbrojnych RP – Szkole Podoficerskiej Wojsk Ladowych w Poznaniu.

.

.


.
.
.

Tekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych