BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Postepowania rekrutacyjne - ciąg dalszy egzaminów
07.02.2019
Kandydaci na podoficerów w grupie osobowej pielęgniarstwa oraz na potrzeby jednostek WOT zaliczali kolejne etapy postepowania rekrutacyjnego do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych

Celem procesu rekrutacyjnego jest wyłonienie spośród zainteresowanych powołaniem do służby, kandydatów na podoficerów – słuchaczy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych. Postępowania rekrutacyjne odbywające się w tym tygodniu prowadzone są zgodnie „Regulaminem postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby grupy osobowej pielęgniarstwa” oraz z „Regulaminem postepowania rekrutacyjnego do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej”.
.
W środę 6 lutego 2019 roku pielęgniarki oraz kandydaci do służby w WOT przystąpili do kolejnych etapów postepowań rekrutacyjnych. W oparciu o obiekty sportowe chętni do zdobycia szlifów podoficerskich zaliczali sprawdzian sprawności fizycznej oraz przystąpili do rozmowy kwalifikacyjnej.
.
Do egzaminu z WF i rozmowy kwalifikacyjnej nie przystąpiło 10 kandydatów, którzy w dniu poprzednim nie osiągnęli wymaganej liczby punktów z testów wiedzy ogólnej i języka angielskiego.
.
Sprawdzian sprawności fizycznej obejmował trzy konkurencje sportowe sprawdzające siłę, szybkość i wytrzymałości. Rozmowa kwalifikacyjna stanowiąca ostatni etap postepowania rekrutacyjnego miała na celu ocenę predyspozycji i motywacji do podjęcia nauki w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych. Podczas rozmowy poszczególne podkomisje egzaminacyjne oceniały m.in. motywacje kandydatów do wstąpienia do służby wojskowej, prezencję, umiejętność precyzyjnego i zwięzłego wysławiania się, doświadczenie kandydatów (kursy, szkolenia) oraz zainteresowania mające związek z przyszłym kierunkiem nauki.
.
Do służby kandydackiej powołane zostaną te osoby, które w trakcie kilkuetapowego postepowania rekrutacyjnego osiągną najwyższe wyniki, bowiem liczba osób przyjętych nie może przekroczyć ustalonego limitu przyjęć na poszczególne kursy do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.
.
.

.
.
.
Tekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych