BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Pożegnanie z mundurem
31.01.2019
31 stycznia 2019 roku w Sali Tradycji Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu odbyło się uroczyste pożegnanie dwóch podoficerów kończących służbę wojskową

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku, który przyjął st. chor. sztab. Paweł Andrzejewski, pełniący w tym dniu obowiązki komendanta Szkoły. Na komendę dowódcy uroczystości st. chor. sztab. Artura Deneki, do Sali Tradycji wprowadzony został Sztandar Szkoły Podoficerskiej.

.

Po odczytaniu przebiegu służby, rozkazów oraz wręczeniu wyróżnień, żegnani żołnierze zabrali głos, dokonali wpisów w Księdze Pamiątkowej oraz ustawili się wraz z komendantem do pamiątkowej fotografi na tle Sztandaru Szkoły.

.

Komendant w imieniu własnym oraz żołnierzy i pracowników Szkoły złożył chor. rez. Andrzejowi Orelikowi oraz mł. chor. rez. Kazimierzowi Michalskiemu życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz podziękował im za wysoki poziom zaangażowania w realizację powierzonych zadań.

.

Uroczystość zakończyła się wykonaniem wspólnego zdjęcia oraz złożeniem życzeń.

.

Chorąży Andrzej Orelik zasadniczą służbę wojskową rozpoczął 7 sierpnia 1996 roku jako kancelista w 13. Brygadzie Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera w Czarnem. Od października 1997 roku pełnił zasadniczą nadterminową służbę wojskową na stanowisku dowódcy drużyny w tej jednostce a po jej rozwiązaniu w 2. Brygadzie Zmechanizowanej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wałczu. 1 lutego 1999 roku został powołany do kontraktowej zawodowej służby wojskowej na stanowisko pomocnika dowódcy plutonu w 2. Brygadzie Zmechanizowanej wchodzącej w skład 8. Bałtyckiej Dywizji Obrony Wybrzeża. Od 1 lipca 2004 roku pełnił służbę na stanowisku szefa kursu w ośrodku szkolenia w 2. Brygadzie Zmechanizowanej 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Służbę w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu chorąży Orelik rozpoczął 1 września 2009 roku na stanowisku szefa kursu. 15 maja 2017 roku wyznaczony został na stanowisko podoficera sztabowego w Dowództwie Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód w Elblągu. 12 lutego 2018 roku objął obowiązki kierownika Sekcji Logistyki Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Służbę zakończył na tym stanowisku.

.

Młodszy chorąży Kazimierz Michalski służbę wojskową rozpoczął 7 listopada 1995 roku w 13. Brygadzie Zmechanizowanej w Czarnem. Od stycznia 2001 roku służbę pełnił w 2. Brygadzie Zmechanizowanej w Złocieńcu na stanowisku dowódcy drużyny, podoficera oraz instruktora. Służbę w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych chorąży Michalski rozpoczął 2 listopada 2009 roku, jako instruktor Zespołu Szkolenia Ogniowego a zakończył na stanowisku starszego instruktora Zespołu Szkolenia Ogniowego.

.

Życzymy samych sukcesów na nowej drodze życia!
.
.

.
.
.
Tekst: mł. chor. Adrian Klimas, Foto: st. chor. Piotr Lubiński


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych