BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Przysięgali na sztandar Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych
26.01.2019
26 stycznia 2019 roku na Placu Wolności w Poznaniu żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę wojskową

Uroczystość odbyła się w setną rocznicę złożenia przysięgi przez żołnierzy Armii Wielkopolskiej.

.

26 stycznia 1919 roku na Placu Wilhelmowskim w Poznaniu - taką nazwę nosił wówczas obecny Plac Wolności - żołnierze Armii Wielkopolskiej złożyli przysięgę wojskową.

.

100 lat temu na placu gen. Józef Dowbor-Muśnicki, dowódca wojsk powstańczych, dokonał przeglądu wojsk i wraz ze zgromadzonymi żołnierzami wygłosił rotę przysięgi. Odbyła się wtedy uroczystość zaprzysiężenia Dowództwa Głównego Polskich Sił Zbrojnych byłego zaboru pruskiego oraz części oddziałów, połączona z poświęceniem i wręczeniem sztandaru 1. pułkowi strzelców wielkopolskich. Tablica, leżąca na płycie placu upamiętnia tamte styczniowe wydarzenie. Wielkopolscy żołnierze – powstańcy, przysięgali przed srebrnym ołtarzykiem, który należał do Jana III Sobieskiego.

.

26 stycznia 2019 roku na Placu Wolności przysięgę wojskową złożyło około 240 żołnierzy 12. WBOT. W uroczystości wzięli udział politycy, zaproszenie goście, rodziny żołnierzy oraz liczne przybyli na uroczystość mieszkańcy Poznania. Obecny na uroczystości był dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła. Wśród zaproszonych na uroczystość gości znalazł się komendant Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych – st. chor. sztab. Paweł Urbański.

.

Uroczystość poprzedzona została mszą świętą odprawioną w poznańskiej farze. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych wystawiła pododdział honorowy pod dowództwem chor. Karola Krycha wraz z pocztem sztandarowym. Żołnierze 12. WBOT przysięgali na sztandar Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

.

Po głównych uroczystościach, na Placu Wolności odbyła się inscenizacja, odtwarzająca historyczne wydarzenia sprzed stu lat.

.

.

 


.
.
.

Tekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych