BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Uroczystość patriotyczna w Kamionnie
20.01.2019
20 stycznia 2019 roku w m. Kamionna w powiecie międzychodzkim odbyła się uroczystość patriotyczna podczas której odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pamięci gen. bryg. Wincentego Nowaczyńskiego

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej odbyło się w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 99. Rocznicy powrotu Ziemi Międzychodzkiej do Polski.

.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się od złożenia kwiatów przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, następnie uczestnicy uroczystości przeszli do Kościoła Parafialnego, gdzie odprawiona została msza święta. W drodze do kościoła na pobliskim cmentarzu złożone zostały kwiaty na mogile czterech poległych powstańców wielkopolskich. Bezpośrednio po mszy nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci gen. Wincentego Nowaczyńskiego.

.

**********

.

Wincenty Nowaczyński urodził się 16 marca 1883 roku w Kamionnie. Tam też ukończył szkołę powszechną. Następnie kształcił się w gimnazjum w Międzyrzeczu i seminarium nauczycielskim w Paradyżu. Na przełomie 1903/1904 roku odbył służbę wojskową w 6 pułku grenadierów w Poznaniu. Do wybuchu Wielkiej Wojny pracował jako nauczyciel  szkół ludowych w Wielkopolsce.

.

W trakcie I wojny światowej walczył na froncie rosyjskim i rumuńskim w szeregach armii pruskiej. W 1915 roku otrzymał awans na stopień podporucznika. Kiedy zakończyły się działania wojenne wrócił do Wielkopolski. Po wybuchu Powstania wielkopolskiego już na początku stycznia 1919 roku zgłosił się do dowódcy odcinka frontu zachodniego by wziąć udział w powstaniu. W drugiej połowie lutego otrzymał przydział do 3. Pułku strzelców wielkopolskich – późniejszego 57. Pułku Piechoty 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty, gdzie dowodził najpierw kompanią a później III batalionem. W roku 1919 otrzymał awans na porucznika a następnie kapitana. W składzie Armii Wielkopolskiej walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W czasie walk odwrotowych, w lipcu 1920 roku w okolicy Łunna nad Niemnem został dwukrotnie ranny, za co otrzymał Order Virtuti Militari V klasy oraz awans na majora. W 1922 r. został awansowany na stopień podpułkownika, a w 1924 r. pułkownika. W latach 1927-32 dowodził 3 brygadą Korpusu Ochrony Pogranicza w Starej Wilejce a następnie brygadą KOP „Wołyń” w Łucku. We wrześniu 1932 roku przeszedł w stan spoczynku. Kiedy wybuchła II wojna światowa walczył ochotniczo w obronie Warszawy jako komendant Ekspozytury Komendy Miasta Warszawa Praga-Wschód. Po kapitulacji Warszawy przebywał w niewoli niemieckiej, z której został zwolniony w połowie października 1939 roku. Już jednak kilka dni później został aresztowany przez gestapo i ostatecznie trafił do poznańskiego Fortu VII, gdzie 30 stycznia 1940 roku został zamordowany przez Niemców.

.

Pułkownik Nowaczyński odznaczony był m.in.: Krzyżem Walecznych i Orderem Virtuti Militari, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Krzyżem Laterańskim, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” oraz pośmiertnie Medalem za udział w wojnie obronnej 1939 roku. Pośmiertnie decyzją Prezydenta RP został awansowany na stopień generała brygady.

.

**********

.

W ceremonialnym zabezpieczeniu uroczystości w Kamionnie udział wziął pododdział honorowy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych pod dowództwem mł. chor. Marka Jaceczko wraz z pocztem sztandarowym. Szkoła wystawiła również posterunek honorowy przy tablicy upamiętniającej gen. bryg. Wincentego Nowaczyńskiego, powstańca wielkopolskiego, żołnierza 57. Pułku Piechoty, 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty, której tradycje pułkowych szkół podoficerskich Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych dziedziczy.

.

.

 


.
.
.

Tekst: chor. Andrzej Kędzierski, Foto: st.szer. Rafał Gaworek


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych