BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Promocja na stopień kaprala
14.12.2018
14 grudnia 2018 roku kandydaci na podoficerów na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej promowani zostali na pierwszy stopień podoficerski

(…) Możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że Szkoła Podoficerska

Wojsk Lądowych w Poznaniu bardzo dobrze przygotowała Nas

do objęcia pierwszych stanowisk służbowych. Nasz sukces

nie byłby możliwy bez wspaniałej kadry szkoleniowej.(…) Jako podoficerowie

Wojsk Obrony Terytorialnej obiecujemy, że będziemy sumiennie wykonywać

nasze obowiązki, z dumą nosić mundur żołnierza

Wojska Polskiego i kultywować tradycję naszych przodków(…).

.

z przemówienia Prymusa kursu kpr. Jarosława Wawiórko

.

.

Zakończył się pierwszy w historii Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, kurs dla kandydatów na podoficerów na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej. W piątkowe przedpołudnie 48 kadetów zostało promowanych na stopień kaprala.

.

Aktu  promowania dokonał Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał dywizji Wiesław Kukuła. (…) Przybyłem dzisiaj do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych by (…) być świadkiem uroczystej promocji na pierwszy stopień podoficerski. (…) Wymagajcie od siebie zawsze więcej niż od podwładnych. Dbajcie o nich w małych sprawach, bo tylko wtedy pójdą za Wami do rzeczy wielkich.(…) Ilekroć dopadnie Was zwątpienie, przywołujcie pamięć o naszych dzielnych poprzednikach – zwycięskich Powstańcach Wielkopolskich, żołnierzach Armii Krajowej i powojennych organizacji niepodległościowych –  nie byli Oni bohaterami komiksów, a postaciami rzeczywistymi – żołnierzami takimi jak Wy dzisiaj(…). – powiedział gen. Kukuła zwracając się do bohaterów uroczystości.

.

W trakcie promowania kadetów Dowódcy WOT towarzyszyli: Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, czasowo pełniący obowiązki - ppłk dypl. Jarosław Muszyński, Komendant Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych – st. chor. sztab. Paweł Urbański oraz starszy podoficer dowództwa WOT – st. chor. sztab. Andrzej Wojtusik. Na uroczystość przybyli też m.in. Szef Oddziału Kształcenia Zawodowego Inspektoratu Szkolenia DG RSZ – płk dypl. Włodzimierz Chupka, Dowódca 12 Wielkopolskiej Brygady OT – płk Rafała Miernik, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego – płk Grzegorz Konopko a także przedstawiciel Dyrektora Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej – płk Wojciech Czura.

.

Prymusem kursu został szer. kdt. Jarosław Wawiórko, który osiągnął średnią ocen 4.54 . Druga lokatę zajął szer. kdt Jarosław Trybała a trzecią szer. kdt Konrad Turek.

.

Szkolenie oceniam bardzo dobrze. Najbardziej podobały mi się zajęcia z taktyki, które były prowadzone w bardzo ciekawy sposób przez doświadczonych instruktorów. (…) Zaskoczony byłem szerokim zakresem materiału, który musieliśmy opanować w Szkole Podoficerskiej, jednak dzięki systematyczności udało mi się opanować wszystkie zagadnienia. Praktykę odbywałem w 1. Podlaskiej Brygadzie OT, gdzie prowadziłem zajęcia w roli instruktora na punkcie nauczania. W brygadzie wiedzę zdobytą w Szkole Podoficerskiej  mogłem przełożyć na działanie praktyczne w brygadzie, w której to zresztą będę służył(..) - tak Prymus kursu podsumował szkolenie podoficerskie. 

.

Komendant Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych zwracając się do absolwentów powiedział: (…) Dzisiejsza uroczystość wieńczy pewien etap Waszej kariery, ale to dopiero początek czasami długiej i żmudnej drogi. Jestem przekonany, że nasi dowódcy i instruktorzy uczynili wszystko, byście mogli skutecznie stawiać czoła wszelkim przeciwnościom. (..) Jestem głęboko przekonany, że Wasze postawy wobec obowiązku żołnierskiego nie będą budziły najmniejszych zastrzeżeń. (..) Życzę Wam dalszych sukcesów zawodowych, tym razem na pierwszych stanowiskach służbowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym (…)

.

W dniach poprzedzających promocję, w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych odbyły się wybory Podoficera, Dowódcy i Instruktora Roku 2018. Uroczysta promocja kadetów była doskonałą okazją do złożenia gratulacji wybranym podoficerom.

.

Podoficerem Roku 2018 został mł. chor. Adrian Klimas,

.

Dowódcą Roku wybrany został plut. Zbigniew Bogusz,

.

Instruktorem Roku komisja wybrała mł. chor. Rafała Witkowskiego.

.

Po wystąpieniu z szyku, wyróżnieni podoficerowie odebrali gratulacje od komendanta Szkoły Podoficerskiej.

.

Wszystkim promowanym kadetom i wyróżnionym podoficerom Szkoły gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

.

.

 


.
.
.

Tekst: chor. Andrzej Kędzierski, Foto: st.chor. sztab. Artur Deneka, chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych