BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Minister Obrony Narodowej podpisał nową ,,Koncepcję rozwoju korpusu podoficerów zawodowych''
29.11.2018
29 listopada 2018 roku Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych odwiedził Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak w towarzystwie Szefa Sztabu Generalnego WP generała broni Rajmunda Andrzejczaka oraz Dowódcy Generalnego RSZ generała broni Jarosława Miki

Wizyta związana była ze zmianami, które już niebawem mają zostać wprowadzone w korpusie podoficerów zawodowych. Projekt zmian ujęty w „Koncepcji rozwoju korpusu podoficerów zawodowych” zaprezentowany i podpisany został w „kuźni kadr podoficerskich" - poznańskiej Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

.

Zmiany, zakładające wzmocnienie korpusu podoficerów zawodowych, dotyczyć będą struktury korpusu podoficerów m.in. tożsamości stopnia i stanowiska wśród podoficerów starszych, w tym punkcie nastąpi więc ponowna „wycena” wszystkich stanowisk służbowych. Utworzone zostaną stanowiska Starszych Podoficerów Dowództw na szczeblu batalionu/dywizjonu. Zmieni się rola szefa pododdziału, który stanie się pierwszym jego podoficerem.

.

Wprowadzony zostanie nowy stopień – „starszego szeregowego specjalisty” a więc stworzona zostanie ścieżka rozwoju dla szeregowych. Główne źródło naboru do korpusu podoficerskiego stanowić będą szeregowi zawodowi, zlikwidowana zostanie przy tym służba kontraktowa na rzecz służby stałej.

.

Zgodnie z „Koncepcją…” wprowadzone zostaną zmiany w szkoleniu, kształceniu i doskonaleniu zawodowym podoficerów i kandydatów na podoficerów., co związane będzie z wprowadzeniem nowego modelu szkolenia: podoficer – dowódca, podoficer-specjalista, nastąpi przegląd, optymalizacja oraz dostosowanie programu kursów, nacisk położony zostanie na kursy doskonalące z przywództwa.

.

Zmiany w korpusie podoficerów będą miały wpływ na uposażenia a wiec system motywacyjny. Planuje się zwiększyć różnicę w uposażeniu pomiędzy stopniami podoficerskimi. Awans na kolejny stopień oznaczał będzie większy zakres obowiązków ale też pociągnie za sobą wyższe uposażenie. Pojawią się nowe grupy uposażenia, dla szeregowych będzie to U-1A, dla podoficerów U-10A. Szeregowi i podoficerowie, którzy będą chcieli kształcić się na kierunkach zgodnych z potrzebami Sił Zbrojnych, otrzymają pomoc w pobieraniu nauki na uczelniach wojskowych lub też w przypadku braku takich możliwości – uczelniach cywilnych.

.

To tylko niektóre z głównych założeń zawartych w „Koncepcji rozwoju korpusu podoficerów zawodowych”. Projektowanych zmian jest dużo więcej.

.

Po podpisaniu tego niezwykle ważnego dla podoficerów dokumentu Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, który zauważa ogromną rolę podoficerów w Siłach Zbrojnych RP powiedział m.in. „(…) Podoficer jest niezwykle ważny dla struktur Wojska Polskiego. Dlatego, że jest liderem, szkoli żołnierzy, którzy przystępują do wojska i stanowi wzór do naśladowania, bowiem kolejnym elementem niezwykle ważnym dla wojska jest morale. Wojsko, nawet najlepiej wyposażone, nie będzie zdolne do obrony wtedy, gdy nie będzie woli obrony i wysokiego morale. (…)” odnosząc się do uposażeń Minister Obrony Narodowej podkreślił, że  muszą one (…) odzwierciedlać doświadczenie, kompetencje również w korpusie podoficerskim tak, żeby awans był związany z docenieniem wzorowej służby i konsekwencją zmiany obowiązków, nałożenia większej odpowiedzialności na podoficera (…)”. To są te podstawowe zasady, które spowodują, że korpus podoficerski będzie bardziej odpowiadał potrzebom i zadaniom, jakie stawiamy przed Wojskiem Polskim”.

.

Minister Obrony Narodowej wdrożenie założeń zawartych w koncepcji wzmacniającej korpus podoficerski powierzył Szefowi Sztabu Generalnego gen. broni Rajmundowi Andrzejczakowi. Szef SG w wygłoszonym oświadczeniu podkreślił rolę podoficerów, według generała podpisana „(…) koncepcja jest absolutną podstawą, żeby to zadanie zostało wykonane(…)”.

.

Starszy Podoficer SG WP, st. chor. sztab. Sławomir Nastarowicz, jeden z głównych orędowników zmian w korpusie podoficerskim podczas swego wystąpienia podkreślił, że „(…) Podoficerowie zapewniają ciągłość w wielu obszarach, są specjalistami. (…) Podoficerowie to również przywódcy, liderzy, dowódcy i wychowawcy(…)” jak powiedział Starszy Podoficer SG WP żołnierz może być (…) świetnie wyszkolony, jednak bez podbudowy moralnej nie będzie pożytkował swojej umiejętności, nie będzie użytkował swojej wiedzy”. Podpisanie „Koncepcji rozwoju korpusu podoficerów zawodowych” odbyło się w obecności Starszych Podoficerów Dowództw oraz podoficerów i słuchaczy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

.

W trakcie wizyty w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, Minister Obrony Narodowej wraz z Szefem Sztabu Generalnego oraz Dowódcą Generalnym RSZ zwiedził Salę Tradycji Szkoły, gdzie zapoznany został z tradycjami dziedziczonymi przez Szkołę oraz z zadaniami, które realizuje Szkoła. Po Sali Tradycji oprowadzał Komendant Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych st. chor. sztab. Paweł Urbański.

.

.


.

.

.
.

 

 

 

Tekst: chor. Andrzej Kędzierski, Foto:: chor. Andrzej Kędzierski, CSWL


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych