BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Przysięgali i odbierali świadectwa ukończenia kursu
20.10.2018
19 października 2018 roku w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych odbyły się połączone uroczystości. Przysięgę złożyli kadeci kursu muzyków orkiestr wojskowych, świadectwa odebrali absolwenci kursu podoficerskiego dla szeregowych zawodowych

Przysięga wojskowa jest wyrazem najwyższej wartości, sławy wojennej, szacunku do narodowych tradycji, wierności, honoru i męstwa. Żołnierz składając przysięgę wojskową zobowiązuje się do dochowania wierności Ojczyźnie i Narodowi, aby zapewnić mu niepodległość i suwerenność. Staje się on pełnowartościowym przedstawicielem Sił Zbrojnych podejmując trud stania na straży wartości, o które nasi przodkowie toczyli zacięte boje i za które przelewali krew.

.

W piątkowe przedpołudnie słowa roty przysięgi wypowiedziało 27 żołnierzy kursu kandydatów na muzyków orkiestr wojskowych. Zaszczytu  złożenia przysięgi na Sztandar dostąpili:

.

- szer. kdt Julian Kluz

- szer. kdt Maciej Król

- szer. kdt Akash Kumar

- szer. kdt Sebastian Zarych

.

Po zdaniu sierpniowych egzaminów wstępnych muzycy rozpoczęli swoją przygodę z wojskiem na początku września 2018 roku, kiedy to rozpoczęli kurs.

.

Komendant Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych st. chor. sztab. Paweł Urbański zwracając się do kadetów powiedział: „Wypowiadając tekst przysięgi wojskowej (…) dołączyliście do zacnego grona i wielkiej rodziny jaką jest wojsko polskie. Daliście dowód dojrzałości i odpowiedzialności za losy kraju i zasłużyliście tym samym na szacunek żołnierzy, swoich najbliższych i całego społeczeństwa. Przysięga to nie tylko sucha deklaracja tekstu, to wielki akt oddania, poświęcenia i umiłowania Ojczyzny. (…) Dla żołnierzy Jej spełnienie jest sprawą honoru oraz aktem wypełnienia przyjętego na siebie obowiązku wobec swojego kraju. Życzę Wam żołnierze, aby starczyło Wam sił i odwagi, by kierować się słowami roty przysięgi, w czasie całej waszej służby i po jej zakończeniu.” 

.

Za uzyskanie najwyższych wyników w szkoleniu, bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych oraz wzorową postawę żołnierską, listem gratulacyjnym wyróżnieni zostali:

.

- szer. kdt. Akash Kumar

- szer. kdt. Sebastian Szupienko.

.

Po wręczeniu wyróżnień rozpoczęła się druga część piątkowych uroczystości – wręczenie świadectw ukończenia kursu podoficerskiego. Na komendę dowódcy bloku absolwentów st. chor. sztab. Macieja Nowickiego, przed front pododdziałów zgromadzonych na placu wystąpili absolwenci, którzy ukończyli kurs z najwyższymi lokatami. W tym gronie znaleźli się:          

.

- st. szer. Sebastian Mituła 

- st. szer. Beata Mejka

- st. szer. Teresa Uciechowska - Ruzik

- st. mar. Katarzyna Sołtys

.

Komendant Szkoły wręczył wyróżniającym się absolwentom listy gratulacyjne oraz świadectwa ukończenia kursu. Po wstąpieniu do szyku najlepszych kursantów, świadectwa odebrali pozostali absolwenci.

.

Świadectwa ukończenia kursu z rąk komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych płk. dypl. Piotra Kriese oraz komendanta Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych st. chor. sztab. Pawła Urbańskiego odebrało ponad 250 przyszłych podoficerów.

.

W trakcie uroczystości chorąży Urbański kierując słowa do absolwentów powiedział: ,,Już wkrótce przesiądziecie się z tylnej kanapy pododdziałów za kierownice waszych drużyn, sekcji i załóg Jesteście pełni zapału, optymizmu i radości, czyli wszystkiego czym powinni charakteryzować się przyszli, młodzi dowódcy na początku swojej drogi. (…) Bycie dowódcą to wielki obowiązek i odpowiedzialność za życie ludzkie i mienie wojskowe. To odpowiedzialność za poziom własnego wyszkolenia, ale też rozwój, kształcenie i poziom umiejętności podwładnych. Bycie dowódcą to radowanie się ich sukcesami, ale też wspieranie w chwilach niepowodzenia i przyjmowania odpowiedzialności za popełnione błędy.(…) Dobry dowódca, prawdziwy przywódca, zaakceptuje je, wyciągnie z nich wnioski i pomaszeruje dalej.(…)" 

.

Błogosławieństwa żołnierzom zgromadzonym na placu udzielili kapelanii:

.              

- wyznania katolickiego ksiądz podporucznik Arnold Zimnicki

- wyznania prawosławnego ksiądz major Adam  Weremijewicz

- wyznania ewangelickiego ksiądz kapitan Tomasz Wola

.

Po przemówieniu komendanta Szkoły oraz odśpiewaniu „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego” dowódca uroczystości st. chor. sztab. Jacek Staniszewski poprowadził defiladę pododdziałów. Za dowódcą uroczystości podążała, przygrywając do defilady Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy, tuż za nią maszerował pododdział honorowy pod dowództwem mł. chor. Marka Jaceczko wystawiony przez 2 Kurs Szkoły Podoficerskiej. W dalszej kolejności defilowały: kadra Szkoły oraz bohaterowie piątkowej uroczystości. Za nimi podążały pododdziały kursu kandydatów na podoficerów spośród korpusu szeregowych zawodowych oraz pododdziały towarzyszące.

.

Po defiladzie wszyscy uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć pokaz muzyczny, zaprezentowany przez kadetów kursu muzyków orkiestr wojskowych.

.

Absolwentom kursu podoficerskiego oraz muzykom życzymy dalszych sukcesów na ich wojskowej ścieżce kariery.
.
.

.

.

.

 

 

 

 

Tekst: chor. Andrzej Kędzierski, Foto:: chor. Andrzej Kędzierski, szer. Krystian Sikora


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych