BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Uroczystości przy Pomniku Tadeusza Kościuszki
16.10.2018
15 października 2018 roku w rocznicę śmierci generała Tadeusza Kościuszki odbyły obchody 78. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich

W początkowym okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej ruch ludowy nie stworzył własnej organizacji wojskowej, kierując swoich członków do Związku Walki Zbrojnej, późniejszej Armii Krajowej.

.

Organizacja została utworzona dopiero w sierpniu 1940 roku jako „Chłopska Straż” (Chłostra). Wiosną 1941 roku z inicjatywy działaczy okręgu kieleckiego nazwa formacji została przemianowana na Bataliony Chłopskie. Oficjalnie zmiana nazwy nastąpiła dopiero w maju 1944 roku. Zwierzchnictwo nad nią sprawowało Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego reprezentowane przez Józefa Niećkę.

.

Do organizacji wstępowali głównie mieszkańcy wsi, BCh nie posiadały oddziałów bojowych w wielkich miastach. Komendantem Głównym od 8 października 1940 do końca wojny był Franciszek Kamiński. Zwierzchnikiem z ramienia Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego „Roch” był Józef Niećko „Zgrzebniak”. Szefem sztabu Komendy Głównej był Kazimierz Banach „Kamil”. Centralny organ prasowy BCh nosił nazwę „Żywią i bronią”.

.

W 1944 roku BCh liczyły ok. 160 tys. żołnierzy, były więc drugą co do wielkości (po AK)  formacją konspiracyjną w Polsce. Głównym celem BCh była obrona ludności polskiej wsi przed terrorem okupacyjnym oraz eksploatacją gospodarczą.

.

Do najważniejszych akcji BCh należą walki w obronie pacyfikowanej Zamojszczyzny w latach 1942-1943 zwłaszcza bitwy pod Wojdą i Zaborecznem oraz udział w wyzwoleniu tzw. Republiki Pińczowskiej (lipiec– sierpień 1944 roku).

.

Oddziały Batalionów Chłopskich wsławiły się rozbiciem więzienia w Krasnymstawie, Radomsku, Pińczowie i Siedlcach, wysadzeniem pociągu z amunicją pod Gołębiem oraz zatopieniem w maju 1944 roku na Wiśle niemieckiego statku „Tannenberg”. W czerwcu 1944 roku oddziały BCh wzięły udział w bitwach partyzanckich w lasach janowskich i lipskich oraz w Puszczy Solskiej — największej bitwie partyzanckiej na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej.

.

W 1944 roku część oddziałów weszła w skład Armii Ludowej lub nawiązała z nią współpracę, a następnie zasilała na terenach wyzwolonych oddziały MO oraz LWP. Większość pozostała wierna Rządowi RP w Londynie.

.

W marcu 1945 roku rozkazem komendy głównej BCh zostały rozwiązane, a żołnierzom zalecono wstępowanie do Ludowego Wojska Polskiego. Formalne rozwiązywanie BCh zakończono we wrześniu 1945 roku.

.

**********

.

Obchody rocznicowe w Poznaniu co roku odbywają się pod Pomnikiem Tadeusza Kościuszki, bohatera walk o niepodległość narodu polskiego i amerykańskiego. Naczelnik Insurekcji 1794 roku zmarł w szwajcarskim Solurze w dniu 15 października 1817 roku.

.

W Powstaniu Kościuszkowskim udział wzięły oddziały złożone z chłopów, których Kościuszko traktował jak równych sobie obywateli. Pomimo tego, że często jedynym uzbrojeniem będącym na wyposażeniu chłopów, była postawiona na sztorc kosa, oddziały kosynierów okazały się bardzo skuteczne, dzielne, a co za tym idzie, bardzo przydatne w walce powstańczej.

.

**********

.

W wojewódzkich obchodach wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych, środowisk kombatanckich, parlamentarzyści, samorządowcy, uczniowie poznańskich szkół oraz mieszkańcy miasta. W uroczystościach rocznicowych nie zabrakło żołnierzy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych. Szkoła wystawiła asystę honorową w skład której wchodził pododdział honorowy z pocztem sztandarowym, poczet flagowy, przy Pomniku Naczelnika Insurekcji Kościuszkowskiej stanął posterunek złożony  ze słuchaczy Szkoły. Wojskową oprawę uroczystości stanowiła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania.
.
Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, odczytany został Apel Pamięci, zakończony salwami honorowymi, które oddali żołnierze Szkoły Podoficerskiej.
.
Na zakończenie obchodów poszczególne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Tadeusza Kościuszki.
.
.

.
.
.
Tekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych