BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Generał Elżbieta Zawacka - wykład informacyjny
10.10.2018
9 października 2018 roku w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych odbył się wykład poświęcony gen. Elżbiecie Zawackiej, jedynej kobiecie wśród ,,cichociemnych''

„Nie…, nawet to ubeckie więzienie, te ileś tam lat…

To nie było ważne.

Ważne było, żeby zdążyć jeszcze coś zrobić.”

.

Elżbieta Zawacka, 2005

.

.

Elżbieta Zawacka po wybuchu II wojny światowej, we wrześniu 1939 roku brała udział w obronie Lwowa. 2 listopada 1939 roku zaprzysiężona została jako żołnierz Służby Zwycięstwu Polski. Następnie pod pseudonimem „Zelma” tworzyła struktury śląskiej SZP-ZWZ, organizowała wywiad, dowodziła łącznością w Sztabie Okręgu Śląskiego Związku Walki Zbrojnej.

.

Pod pseudonimem „Zo” służyła w Wydziale Łączności Zagranicznej KG ZWZ. Jako kurier setki razy przekraczała granice, przewożąc pieniądze dla ZWZ-AK, raporty i sprawozdania kierowane do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. Przygotowywała trasę dla innych kurierów. W Katowicach stworzyła placówkę przerzutową dla kurierów, była odpowiedzialna za funkcjonowanie wszystkich tras zachodnich, którymi poruszali się polscy kurierzy, udający się do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. Zasłynęła z misji do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie w 1943 roku. Jako cichociemna powróciła do Polski. Brała udział w Powstaniu Warszawskim, a po jego upadku odbudowywała zerwaną łączność Kraju z Rządem Londyńskim.

.

Po II wojnie światowej działała w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, a następnie powróciła do pracy nauczycielskiej. We wrześniu 1951 została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa. Za szkodliwą działalność na rzecz państwa polskiego, wyrokiem sądu skazana została na 10 lat więzienia. W wyniku amnestii na wolność wyszła w lutym 1955 roku. Po wielomiesięcznych próbach powrotu do zawodu nauczycielskiego podjęła pracę w szkole.

.

Generał Elżbieta Zawacka odznaczona była dwukrotnie Orderem Virtuti Militari (w roku 1942 i 1943), pięciokrotnie Krzyżem Walecznych. W 1995 roku uhonorowana została Orderem Orła Białego, a w 2002 roku otrzymała tytuł Kustosza Pamięci Narodowej.

.

**********

.

Wykład zorganizowany został dzięki Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej mającej swoją siedzibę w Toruniu. Fundacja od blisko 30 lat prowadzi działalność wspierającą i upowszechniającą badania naukowe z zakresu dziejów polskiej konspiracji niepodległościowej lat 1939 – 1945. W ramach tych działań Fundacja organizuje konferencje, warsztaty archiwalne oraz wykłady.
.
We wtorkowe popołudnie wykład dla kadry i słuchaczy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych wygłosiła dr Katarzyna Minczykowska, historyk i archiwistka, biografka gen. Elżbiety Zawackiej związana z Fundacją od 1997 roku. Wykład wzbogacony był fragmentami filmu, przewidziany był także czas na dyskusję.
.
Dzięki wykładowi dr Katarzyny Minczykowskiej podoficerowie i słuchacze Szkoły poznali historię życia i działalności jedynej kobiety wśród „cichociemnych”, poszerzyli przez to znacznie swoją wiedzę na temat polskiej konspiracji niepodległościowej z czasów II wojny światowej.
.
Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem i nagrodzony został gromkimi brawami.
.
.

.
.
.
Tekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych