BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Uroczyste wręczenie żołnierzom broni
10.07.2018
W trakcie uroczystego apelu kadeci kursu służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych otrzymali broń

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem na plac kompanii honorowej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych, którą dowodził mł. chor. Marek Jaceczko.

.

Meldunek o gotowości do uroczystego apelu z okazji wręczenia żołnierzom broni złożył dowódca uroczystości st. chor. sztab. Jacek Staniszewski. Komendant Szkoły w zastępstwie st. chor. sztab. Paweł Andrzejewski po przyjęciu meldunku, dokonał przeglądu pododdziałów po czym przywitał się z żołnierzami.

.

Po podniesieniu flagi państwowej RP na maszt i odśpiewanie hymnu RP, komendant wygłosił przemówienie okolicznościowe.

.

Komendant podkreślił szczególną wagę uroczystości. W słowach skierowanych do żołnierzy powiedział: „Umiejętność sprawnego posługiwania się bronią jest wielkim atrybutem każdego żołnierza a jej posiadanie to ogromny obowiązek i odpowiedzialność. Musicie być również w pełni świadomi konsekwencji jej używania. Dlatego apeluję do Was o należyty stosunek do powierzonego uzbrojenia. Wręczana Wam uroczyście broń ma służyć obronie kraju i zapewnieniu jego bezpieczeństwa. Niech służy Wam tylko do utrzymania pokoju.”

.

Przed ceremonią wręczenia broni kadeci złożyli ślubowanie.

.

Zaszczytu symbolicznego wręczenia broni żołnierzom dostąpili:

- szer. kdt Daniel Darmochwał

- szer. kdt Adrian Podyma

- szer. kdt Łukasz Płażalski

- szer. kdt Piotr Wojciechowski

.

Po wstąpieniu żołnierzy do szyku odśpiewana została „Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego.”

.

Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów.

.

21 lipca 2018 roku kadeci złożą przysięgę wojskową.

.


.
.

 

 

 

.
Tekst: mł. chor. Adrian Klimas; Foto: Marcin Figaj


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych