BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Święto SPWLąd - wręczenie aktów mianowania i świadectw ukończenia Szkoły
29.06.2018
29 czerwca 2018 roku Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych świętowała 14. rocznicę swego powstania

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych funkcjonuje od 1 lipca 2004 roku. Jest największą placówką szkolnictwa wojskowego kształcącą podoficerów na potrzeby Sił Zbrojnych RP.  

.

W ramach uroczystości rocznicowych odbyło się wręczenie aktów mianowania na stopień starszego szeregowego dla 25 żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych oraz wręczenie świadectw ukończenia kursu podoficerskiego dla 238 szeregowych zawodowych. Wręczone zostały wyróżnienia i Odznaki Pamiątkowe Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

.

Kurs dla żołnierzy służby przygotowawczej do NSR z pierwszą lokatą ukończył szer. kdt Bartłomiej Zubrzycki, który uzyskał średnią  ocen 5,0. Żołnierz wyróżniony został listem gratulacyjnym.

.

Na stopień starszego szeregowego żołnierze służby przygotowawczej zostali mianowani przez komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych płk. dypl. Piotra Kriese. Komendantowi Centrum towarzyszył komendant Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych st. chor. sztab. Paweł Urbański.

.

Kurs podoficerski dla szeregowych zawodowych z czołowymi lokatami ukończyli:

.

- z pierwszą lokatą - st. szer. Patryk Gołąb, który uzyskał średnią ocen 4.67;

.

- z drugą lokatą – st. szer. Jan Kozakiewicz – średnia ocen 4,65;

.

- z trzecią lokatą – st. szer. Mariusz Cebulak – średnia ocen 4,65.

.

W/w żołnierze wyróżnieni zostali listami gratulacyjnymi.

.

Na podstawie Regulaminu „Odznaki Pamiątkowej Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych” oraz opinii Komisji Odznaki Pamiątkowej prawo jej noszenia otrzymało dziewięciu żołnierzy Szkoły:

.

- mł. chor. Klaudiusz Taterka,

.

- mł. chor. Paweł Laksander,

.

- st. sierż. Andrzej Biedrowski,

.

- st. sierż. Paweł Zemlik,

.

- st. sierż. Szymon Hałas,

.

- sierż. Daniel Bartkowski,

.

- sierż. Agata Kwiecińska,

.

- sierż. Bartosz Drożdżyński,

.

- sierż. Andrzej Rutkowski.

.

Prawo jej noszenia otrzymał również żołnierz szczególnie zasłużony dla Szkoły – st. chor. sztab. Krzysztof Gadowski – Starszy Podoficer DG RSZ.

.

Czterech żołnierzy Szkoły Podoficerskiej wyróżnionych zostało listem gratulacyjnym a ośmiu pochwałą. Dwudziestu sześciu żołnierzy otrzymało urlop nagrodowy.

.

Na zakończenie uroczystości - tuż przed defiladą - odbył się pokaz działania patrolu sił koalicji w czasie działania na misji stabilizacyjnej przygotowany przez st. chor. Mariusza Palaka oraz sierż. Dariusza Różewicza. 

.

Defiladę pododdziałów poprowadził dowódca połączonych uroczystości – st. chor. sztab. Jacek Staniszewski.

.

.

 


.
.
.
.

Tekst: mł. chor. Andrzej Kędzierski, Foto: Jacek Mizgała


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych