BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Porozmawiajmy o uzależnieniach
15.06.2018
15 czerwca 2018 roku w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych odbyły się zajęcia z psychoprofilaktyki

Służba wojskowa może sprzyjać rozszerzaniu się wszelakich uzależnień zwłaszcza u tych żołnierzy, którzy są mniej odporni psychicznie, słabi fizycznie oraz tych, którzy są nieprzystosowani do działania w zespole.

.

Sytuacje stresogenne związane ze zmianą sytuacji życiowej, otoczenia, zmniejszenia a czasami nawet przerwania relacji z rodziną, kolegami czy partnerem mogą  być czynnikiem stymulującym rozszerzanie się uzależnień wśród żołnierzy. Osoba uzależniona często nie zdaje sobie sprawy ze swojego problemu.

.

Ważnym aspektem oceny uzależnień w jednostce wojskowej jest dostęp do broni oraz charakter wykonywanych zadań.  Aby osiągnąć sukces w profilaktyce uzależnień w wojsku trzeba opanować odpowiednie umiejętności postępowania. Muszą je opanować dowódcy oraz przełożeni żołnierzy i psycholodzy pracujący w wojsku. Wiedzę o zagrożeniach płynących z uzależnień natomiast posiadać powinni wszyscy  żołnierze począwszy od szeregowego.

.

Profilaktyka uzależnień powinna odbywać się na trzech płaszczyznach równocześnie: pomocy dla osoby sięgającej po alkohol czy narkotyk (początkującej- eksperymentującej), eliminacji źródeł zagrożenia – przerwania dystrybucji środków uzależniających na terenie jednostki wojskowej  oraz zbudowania świadomości zagrożeń będących wynikiem uzależnienia (dostęp do broni).

.

**********

.

Z inicjatywy Psychologa – Konsultanta Komendanta ds. Profilaktyki Psychologicznej mgr Anity Wiecanowskiej gościliśmy w SPWLąd mgr Katarzynę Kędzierską z Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Poznaniu.

.

Celem wykładu było zwiększenie świadomości słuchaczy kursu kandydatów na podoficerów na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień. Tematyka obejmowała wiedzę z obszaru diagnozy i rozpoznawania problemu, mechanizmów rozwoju uzależnienia oraz wpływu alkoholu i narkotyków na organizm i funkcjonowanie człowieka.

.

Wykład był elementem programu psychologicznego, jakim objęci są słuchacze WOT. Zajęcia z kadetami są kontynuacją współpracy z Regionalną Wojskową Pracownią Psychologiczną w Poznaniu.

.

.

 


.
.
.

Tekst: mł. chor. Andrzej Kędzierski, mgr Anita Wiecanowska; Foto: mł. chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych