BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Z wizytą u sojuszników
30.04.2018
Żołnierze Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych odwiedzili szkoły podoficerskie znajdujące się na terenie Niemiec

W dniach 24-27 kwietnia 2018 roku kadra poznańskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych odwiedziła dwie szkoły podoficerskie: niemiecką i amerykańską. Pierwszą z nich była niemiecka szkoła podoficerska znajdująca się w Delitsch k/Lipska, drugą szkoła podoficerska 7 Armii Amerykańskiej stacjonującej w Grafenwoehr.

.

Delegacji polskich podoficerów przewodniczył czasowo pełniący obowiązki komendanta Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych st. chor. sztab. Jacek Kaźmierczak. Celem tych roboczych wizyt było kontynuowanie współpracy z zaprzyjaźnionymi szkołami podoficerskimi: niemiecką i amerykańską oraz wymiana doświadczeń w złożonym procesie szkolenia podoficerów.

.

Przedstawiciele poznańskiej Szkoły Podoficerskiej zapoznali się ze strukturą, zadaniami oraz bazami szkoleniowymi szkół podoficerskich naszych sojuszników. Podoficerowie przyjrzeli się nowoczesnym metodom kształcenia podoficerów niemieckich i amerykańskich, biorąc udział zarówno w zajęciach teoretycznych jak i praktycznych, uczestniczyli w zajęciach z taktyki, prowadzonych na miejscowym poligonie.

.

W  trakcie spotkań z podoficerami armii niemieckiej i amerykańskiej polscy podoficerowie wymienili się doświadczeniami ze szkolenia podoficerów. Wizyty w zagranicznych placówkach kształcących podoficerów stanowią doskonałą okazje do wymiany doświadczeń. Być może już wkrótce wizyta przedstawicieli największej polskiej szkoły podoficerskiej w szkołach podoficerskich ulokowanych na terenie Niemiec, zaowocuje wypracowaniem jeszcze nowszych a co za tym idzie doskonalszych metod kształcenia podoficerów w Wojsku Polskim.

.

.


.
.

.

Tekst: mł. chor. Andrzej Kędziersk, Foto: st. chor. sztab. Artur Denekai


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych