BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
227. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
03.05.2018
3 maja 1791 roku uchwalona została ustawa rządowa, która regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie - po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku - nowoczesną, spisaną konstytucją. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania wad systemu politycznego ówczesnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną i ustanowiła trójpodział władzy.

.

Według ustawy z 1791 roku władzę ustawodawczą miał sprawować dwuizbowy parlament, składający się z sejmu – 204 posłów spośród szlachty-posesjonatów i 24 plenipotentów miast – oraz senatu, złożonego z biskupów, wojewodów, kasztelanów i ministrów pod prezydencją króla. Władzę wykonawczą przyznano królowi wraz z Radą, tzw. Strażą Praw, złożoną z prymasa i pięciu ministrów: policji, pieczęci (spraw wewnętrznych), interesów zagranicznych, wojny i skarbu, mianowanych przez króla. Ministrowie mieli odpowiadać przed Sejmem za podpisane przez siebie akty. Król był przewodniczącym Straży, miał prawo nominacji biskupów, senatorów, ministrów, urzędników i oficerów, w razie wojny sprawował naczelne dowództwo nad wojskiem.

.

Konstytucja znosiła wolną elekcję, po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego tron miał być dziedziczny, przekazany Fryderykowi Augustowi I z dynastii Wettynów. Ponadto ograniczała demokrację szlachecką wprowadzając polityczne zrównanie mieszczan i szlachty. Zniesiono prawo liberum veto, które pozostawiało sejm na łasce każdego posła. Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy, kiedy to została obalona przez armię rosyjską oraz targowiczan.

.

**************

.

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się Poznaniu już o godz. 10, kiedy to przedstawiciele władz samorządowych złożyli kwiaty pod posągiem Stanisława Augusta Poniatowskiego znajdującym się w Ratuszu. Pół godziny później w poznańskiej Farze rozpoczęła się msza święta, która celebrował biskup Grzegorz Balcerek. We mszy uczestniczył poczet sztandarowy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych po dowództwem mł. chor. Roberta Walukiewicza.

.

Po mszy uczestnicy uroczystości udali się na Plac Wolności, gdzie rozpoczęły się główne obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W uroczystościach udział wzięły kompanie reprezentacyjne wojska, policji, straży pożarnej i służby więziennej. Nie zabrakło harcerzy oraz uczniów różnych poznańskich szkół. W uroczystościach na Placu Wolności udział wzięli przedstawiciele Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

.

Hymn państwowy odegrany został przez Orkiestrę Reprezentacyjną Sił Powietrznych z Poznania, po jego odegraniu odczytana została preambuła do Konstytucji 3 maja. W trakcie uroczystości prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak przekazał pamiątkową tubę do proporca Stowarzyszeniu Ochotniczy Reprezentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania, występującemu w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich, które kontynuuje tradycje kawalerii i jazdy konnej. Po zakończonej części głównej obchodów mieszkańcy Poznania mieli nie lada atrakcję albowiem mogli obejrzeć sprzęt wystawiony specjalnie dla nich przez  Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

.

.


.
.

.

Tekst i foto: mł.chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych