BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
NARADA SZKOLENIOWO - METODYCZNA KOMENDANTA
20.04.2018
W Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu odbyła się narada szkoleniowo- metodyczna kadry kierowniczej i dowódczej

W celu właściwego przeprowadzenia pilotażowego programu kształcenia ogólnego kandydatów na podoficerów w korpusie osobowym logistyki, komendant Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu otrzymał zadanie sprawowania nadzoru służbowego w ramach nadzoru merytorycznego nad przebiegiem kształcenia w pilotażowej Szkole Podoficerskiej Logistyki w Grupie.

.

Narada, która odbyła się 20 kwietnia 2018 roku podsumowała okres kształcenia ogólnego kandydatów na podoficerów w pilotażowej Szkole Podoficerskiej Logistyki, nad którą nadzór w w/w zakresie sprawuje komendant SPWLąd.

.

Tematem narady była „Analiza i ocena efektów kształcenia po zakończeniu okresu kształcenia ogólnego realizowanego w CSLog Grudziądz”. Naradę poprowadził czasowo pełniący obowiązki komendanta Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych st. chor. sztab. Jacek Kaźmierczak.

.

W naradzie uczestniczyli przedstawiciele Centrum Szkolenia Logistyki oraz zaproszeni przez komendanta, podoficerowie z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, na bazie którego w 2019 roku ma powstać Szkoła Podoficerska Żandarmerii Wojskowej.

.

W swoim wystąpieniu komendant Szkoły zapoznał uczestników narady z jej tematem i celem, wskazując problemy do rozwiązania. Kierownik Sekcji Szkolenia poznańskiej Szkoły Podoficerskiej st. chor. sztab. Paweł Andrzejewski przedstawił wnioski dotyczące realizacji procesu kształcenia w modelowej Szkole Podoficerskiej w aspekcie planowania i realizacji szkolenia. Chorąży Andrzejewski omówił problematykę narady, która sprowadzała się do trzech podstawowych zagadnień tj. ukompletowania Szkoły Podoficerskiej Logistyki w okresie szkolenia ogólnego, działalności szkoleniowej i szkoleniowo-metodycznej oraz pozytywnych aspektów i utrudnień realizacji szkolenia w SPLog.

.

Do omawianych zagadnień odnieśli się obecni na naradzie przedstawiciele Centrum Szkolenia Logistyki st. chor. sztab. Sebastian Jażdżewski oraz st. chor. sztab. Robert Naporowski. Pomiędzy podoficerami wywiązała się ożywiona dyskusja podparta wieloma argumentami.

.

W wystąpieniu końcowym komendant poznańskiej Szkoły wyciągnął wnioski z dyskusji podoficerów, podsumował i zakończył naradę.

.

.


.
.

.

Tekst i foto: mł.chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych