BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Szkolenie podoficerskie na potrzeby WOT rozpoczęte!
11.04.2018
W Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych rozpoczęło się szkolenie dla kandydatów na podoficerów na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej. Ich zadaniem jest prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi - w przypadku wybuchu konfliktu, ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji, współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego, ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni oraz szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

.

**********

.

W dniach 5-9 lutego 2018 roku ponad 200 kandydatów na podoficerów na potrzeby jednostek WOT uczestniczyło w postepowaniu rekrutacyjnym, które wyłoniło 50 najlepszych spośród nich. Były to pierwsze takie egzaminy w 14-letniej historii poznańskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

.

Minęły dwa miesiące od egzaminów. W poniedziałek 9 kwietnia 2018 roku kandydaci na podoficerów ponownie stawili się w Poznaniu. Podczas wtorkowego rozprowadzenia Szkoły Podoficerskiej czasowo pełniący obowiązki komendanta st. chor. sztab. Jacek Kaźmierczak przywitał ich na placu apelowym, inaugurując tym samym historyczne szkolenie - szkolenie na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej. W środę terytorialsi rozpoczęli naukę w murach Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych. 11 maja, po miesiącu szkolenia kadeci WOT złożą przysięgę wojskową. 9-miesięczne szkolenie podoficerskie będzie bardzo intensywne tak aby jak najlepiej przygotować przyszłych kaprali do służby w brygadach Wojsk Obrony Terytorialnej. 

.

Powodzenia w salach wykładowych, placach musztry i na zajęciach w polu!!!

.

.

 


.
.

.

Tekst: mł.chor. Andrzej Kędziersk, Foto: mł. chor. Andrzej Kędzierski, sierż. Bartosz Troczyńskii


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych