BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Postępowanie rekrutacyjne do WOT- ciąg dalszy egzaminów
08.02.2018
W Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych trwa postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na podoficerów na potrzeby WOT

Kolejnymi etapami postępowania rekrutacyjnego były sprawdzian sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna. Do tego etapu przystąpili tyko ci spośród kandydatów, którzy zaliczyli test znajomości języka angielskiego oraz test z wiedzy ogólnej.
.
Egzamin ze sprawności fizycznej obejmował trzy konkurencje sportowe, które miały na celu sprawdzenie siły, szybkości i wytrzymałości. Konkurencje zdawane przez kobiety i mężczyzn różniły się. Mężczyźni sprawdzeni zostali z podciągania się na drążku wysokim, biegu wahadłowego 10x10m oraz biegu na dystansie 1000m. Panie musiały zaliczyć uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce, bieg zygzakiem „kopertę”  oraz bieg na dystansie 800m.
.
Jak ocenia jeden z członków podkomisji egzaminacyjnej mł. chor. Rafał Witkowski „…poziom zdających egzaminy był zróżnicowany. Byli tacy kandydaci, którzy osiągnęli prawie maksymalną zdobycz punktową, jednak większość zdających nie poradziła sobie z konkurencją 10x10m (mężczyżni) i biegiem zygzakiem "kopertą" (kobiety). Pomimo tego, że dwie z trzech konkurencji kandydaci zdali bardzo dobrze, to niezaliczona szykość i zwinność skutkowała niezaliczeniem sprawdzianu sprawności fizycznej”. Niezaliczony sprawdzian z wf skutkował nieedopuszczeniem kandydata do dalszej części postepowania rekrutacyjnego.
.
Kolejnym etapem postępowania rekrutacyjnego była rozmowa kwalifikacyjna. Również tutaj poziom przygotowania kandydatów był różny „…Niektórzy kandydaci mogli pochwalić się osiągnięciami w wielu dziedzinach życia a co najważniejsze tymi pożądanymi w służbie wojskowej. Mieliśmy do czynienia z członkami wielu organizacji proobronnych, stowarzyszeń, grup rekonstrukcji historycznej itp. ale i z takimi. którzy oprócz wymaganej dokumentacji, nie mieli argumentów i predyspozycji, które przekonałyby nas, że będą oni przydatni w Wojskach Obrony Terytorialnej. Ich wiedza o obronności i piątym rodzaju Sił Zbrojnych była znikoma lub żadna” - powiedział st..chor. sztab. Artur Deneka, przewodniczący jednej z podkomisji przeprowadzających rozmowy kwalifikacyjne.
.
W piątek 9 lutego pierwsze historyczne postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu zostanie zakończone a najlepsza 50 kandydatów wkrótce rozpocznie swoje podoficerskie szkolenie.
.
.

.
.

 

Tekst i fot. mł. chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych