BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Postępowanie rekrutacyjne do WOT- testy
06.02.2018
W godzinach popołudniowych pierwszego dnia postepowania rekrutacyjnego kandydaci na podoficerów na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej przystąpili do testów sprawdzających ich wiedzę ogólną oraz poziom znajomości języka angielskiego

Zanim jednak to się stało przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej pierwszego etapu st. chor. sztab. Paweł Andrzejewski omówił szczegółowo zasady obowiązujące przy pisaniu testów oraz przedstawił przewodniczących podkomisji egzaminacyjnych.

.

W składzie podkomisji obok podoficerów Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych znaleźli się podoficerowie reprezentujący Wojska Obrony Terytorialnej. Punktualnie o godz. 16 pierwszego dnia egzaminów kandydaci na podoficerów przystąpili do rozwiazywania testów.

.

Test wiedzy ogólnej miał na celu sprawdzenie wiedzy kandydata z zakresu życia społecznego, kulturalnego i politycznego. Test z języka angielskiego obejmował ocenę znajomości języka angielskiego w zakresie materiału leksykalno-gramatycznego. Na rozwiązanie każdego z testów kandydaci na podoficerów mieli 50 minut.

.

Niezaliczenie chociażby jednego z tych testów skutkować będzie zakończeniem postępowania rekrutacyjnego przez kandydata.

.

.


.
.

.


Tekst i fot. mł. chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych