BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Postępowanie rekrutacyjne do WOT- przyjęcie ewidencyjne kandydatów
05.02.2018
5 lutego 2018 roku w Wielkopolskiej Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych rozpoczęło się postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na podoficerów na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej

To pierwsze takie egzaminy w kilkunastoletniej historii Szkoły Podoficerskiej. Kandydaci na podoficerów WOT w ramach procesu rekrutacyjnego poddani zostaną egzaminowi wstępnemu, w skład którego wchodzić będzie sprawdzian sprawności fizycznej, test znajomości języka angielskiego oraz test z wiedzy ogólnej.

.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszej części procesu rekrutacyjnego będzie zaliczenie każdej części egzaminu wstępnego. Dalszy proces rekrutacji obejmować będzie analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej oraz rozmowę kwalifikacyjną  Postepowanie rekrutacyjne kończyła będzie rozmowa kwalifikacyjna.

.

Na egzaminy do Szkoły Podoficerskiej przybyło ponad 200 osób, do służby kandydackiej zgodnie z przydzielonym limitem przyjętych zostanie 50 kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów.

.

.

 


.
.

.

Tekst i fot. mł. chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych