BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Ochotnicy do Narodowych Sił Rezerwowych
02.02.2018
1 lutego 2018 roku Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych przyjęła 25 ochotników na kurs służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych

Szkolenie dla żołnierzy służby przygotowawczej do NSR na potrzeby korpusu podoficerskiego to pierwsze z dwóch szkoleń, które realizowała będzie Szkoła w 2018 roku. Drugie rozpocznie się w lipcu. Wśród pierwszej grupy szkolonych znalazło się 10 kadetów o specjalności dowódczej zmechanizowanej, grupie osobowej pancerno-zmechanizowanej oraz 15 o specjalności ogólnej, grupie osobowej cyberbezpieczeństwa. Po pierwszym okresie szkolenia podstawowego, które odbędzie się w SPWLąd, kadeci w zależności od specjalności kontynuować będą naukę w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu lub w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

·

Po przekroczeniu biura przepustek poznańskich koszar przy ulicy Wojska Polskiego ochotnicy przeszli przez poszczególne punkty ewidencyjne, zostali przebadani przez lekarza oraz umundurowani, zjedli też swój pierwszy żołnierski obiad w wojskowej stołówce. W gronie 25 kadetów znalazło się 7 kobiet, ponad połowa z przyjętych na szkolenie posiada wyższe wykształcenie.

·

Zadaniem instruktorów Szkoły Podoficerskiej będzie przekazać kadetom w stosunkowo krótkim czasie wiedzę i umiejętności, które pozwolą im objąć stanowiska w korpusie podoficerskim w Narodowych Siłach Rezerwowych. Jeśli kadeci przebrną przez wszystkie etapy szkolenia, zaliczą egzaminy po szkoleniu podstawowym i praktyki dowódcze oraz zdadzą egzaminy na podoficera, w czerwcu otrzymają świadectwa ukończenia Szkoły Podoficerskiej.

· 

Niech ich nie opuszcza żołnierskie szczęście!

·

·

 


·
·

·

Tekst i fot. mł. chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych