BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Odprawa rozliczeniowo - zadaniowa
01.02.2018
Dowódcy kursów oraz kierownicy komórek organizacyjnych Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych wzięli udział w rocznej odprawie rozliczeniowo - zadaniowej

Celem odprawy było podsumowanie i ocena stopnia wykonania postawionych zadań w 2017 roku oraz postawienie zadań do realizacji w 2018 roku.

·

Odprawę rozpoczął czasowo pełniący obowiązki komendanta Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych st. chor. sztab. Jacek Kaźmierczak. W kolejnych wystąpieniach kierownicy sekcji oraz dowódcy kursów omówili działalność dowodzonych i kierowanych przez nich komórek Szkoły oraz przedstawili najważniejsze przedsięwzięcia, które mają do zrealizowania w 2018 roku. Z ramienia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w odprawie uczestniczył mjr Marcin Nawrot oraz st. chor. sztab. Dariusz Głowacki. 

·

W wystąpieniu końcowym komendant Szkoły rozliczył realizację ubiegłorocznych zadań w komórkach wewnętrznych oraz postawił zadania do realizacji w 2018 roku, zwracając uwagę na najważniejsze zadania stojące przed Szkołą Podoficerską.

·

·

 


·
·


Tekst i fot. mł. chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych