BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Zakończenie kursu
01.12.2017
30.11. zakończył się kurs dla żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych na potrzeby korpusu podoficerskiego

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez starszego chorążego Maciej Nowickiego pełniącemu obowiązki komendanta Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych st. chor. sztab. Jackowi Kaźmierczakowi.

.

Ochotnicy służby przygotowawczej – kadeci, to żołnierze o specjalności wojskowej dowódczej oraz pielęgniarka. Rozpoczęli szkolenie 4 lipca a zakończyli je po pięciu miesiącach szkolenia. Po jego zakończeniu kadeci mogą podpisać kontrakty - przydziały kryzysowe, zgodne ze specjalnością wojskową w jednostkach wojskowych. Żołnierze będą szkolić się rotacyjnie w jednostkach Wojska Polskiego i pozostawać będą w dyspozycji na wypadek zagrożeń militarnych lub niemilitarnych (np. klęsk żywiołowych) oraz uzupełnią obsadę  jednostek wojskowych w przypadku kryzysu. Po zakończeniu ćwiczeń rotacyjnych będą mogli zostać mianowani na stopień kaprala.

.

W trakcie uroczystości żołnierze odebrali akty mianowania na stopień starszego szeregowego oraz świadectwa ukończenia szkoły. Odebrali również oznaki absolwentów.

Komendant podziękował kadetom za szkolenie, zaangażowanie i uzyskane wyniki.

.

.


.
.

.


Tekst i fot.: st.chor. Marcin Szubert


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych