BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
210 miejsc do SPWLąd
16.11.2017
Egzaminy wstępne do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu wyłonią 210 kandydatów z korpusu szeregowych zawodowych na kurs podoficerski

Prawie 420 kandydatów stanęło do egzaminu wstępnego na kurs podoficerski dla żołnierzy z korpusu szeregowych zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Franciszka Włada w Poznaniu. Żołnierze walczą o 210 miejsc, które są przepustką do awansu na stopień kaprala i korpusu podoficerskiego.

.

Egzaminy składają się z czterech zasadniczych etapów:

I ETAP – sprawdzian wiedzy teoretycznej z regulaminów, szkolenia ogniowego, dyscypliny wojskowej, wiedzy o Polsce i świecie i języka angielskiego;

II ETAP – sprawdzian z wychowania fizycznego weryfikujący predyspozycje kandydatów z dyscyplin siłowych, szybkościowych oraz wytrzymałościowych;

III ETAP – sprawdzian umiejętności praktycznych - sprawdzenie wyszkolenia praktycznego ze szkolenia ogniowego, taktycznego, regulaminów i musztry;

IV ETAP - rozmowa kwalifikacyjna.

.

Egzaminy zakończą się 18 marca podaniem wyników.

Kandydat w trakcie egzaminów może uzyskać 320 punktów. Z każdego z działów po 80 punktów. Nie uzyskanie z poszczególnego działu minimum 60% punktów (48 punktów z 80), skutkuje zakończeniem przez kandydata egzaminu i powrotem do macierzystej jednostki.

Kandydaci, którzy zaliczą pozytywnie wszystkie egzaminy umieszczani są na liście rankingowej według punktacji od najlepszego do najsłabszego wyniku. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych przyjmie 210 najlepszych.

Półroczny kurs podoficerski rozpocznie się na początku 2018 roku.

.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

.

Pierwsze egzaminy do poznańskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych dla żołnierzy z korpusu szeregowych zawodowych odbyły się w grudniu 2012 roku. Co roku świadectwa ukończenia kursu na pierwszy stopień podoficerski uzyskuje około 1.000 żołnierzy dobrze przygotowanych do objęcia stanowisk dowódców drużyn i załóg. W ciągu 13 lat funkcjonowania, mury poznańskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych po różnego rodzaju kursach i szkoleniach opuściło prawie 25 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego.

.

.

 


.
.

.

Naszaarmia.pl, odcinek 291 - relacja z egzaminów wstępnych do SPWLąd

 

 

.

Tekst i fot.: st.chor. Marcin Szubert


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych