BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Żandarmi na egzaminach
17.10.2017
W Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych odbyły się egzaminy wstępne na kurs podoficerski dla kandydatów z korpusu szeregowych zawodowych Żandarmerii Wojskowej

Na egzaminy wstępne zameldowało się 30 żołnierzy. Walczyli o 16 miejsc.

.

Postępowanie egzaminacyjne, odbyło się zgodnie z „Regulaminem kwalifikowania na kurs doskonalący dla szeregowych zawodowych posiadających zgodę na przystąpienie do egzaminu na podoficera” i składało się z czterech zasadniczych etapów:

I ETAP – sprawdzian wiedzy teoretycznej z regulaminów, szkolenia ogniowego, dyscypliny wojskowej, wiedzy o Polsce i świecie i języka angielskiego;

II ETAP – sprawdzian z wychowania fizycznego weryfikujący predyspozycje kandydatów z dyscyplin siłowych, szybkościowych oraz wytrzymałościowych;

III ETAP – sprawdzian umiejętności praktycznych - sprawdzenie wyszkolenia praktycznego ze szkolenia ogniowego, taktycznego, regulaminów i musztry;

IV ETAP - rozmowa kwalifikacyjna.

.

Ze wszystkich części egzaminu kandydat mógł uzyskać w sumie 320 punktów. Nie uzyskanie przez kandydata minimum 60% punktów ze sprawdzianu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz dwie oceny niedostateczne z wychowania fizycznego, skutkowały natychmiastowym zakończeniem przez kandydata postępowania egzaminacyjnego i powrotem do macierzystej jednostki wojskowej. Dwóch żołnierzy nie dopuszczono do egzaminu a czterech nie zaliczyło norm z wychowania fizycznego. Egzaminu praktycznego nie zaliczyło sześciu kandydatów.

.

Egzaminy wizytowali przedstawiciele Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej st. chor. Piotr Głażewski i st. chor. Mariusz Koźbiał.

Kurs podoficerski w listopadzie rozpocznie 17 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Szkoła oferowała 16 miejsc, jednak ze względu na równą ilość punktów uzyskaną przez kandydatów, którzy zajęli 16 i 17 lokatę, przyjęto na szkolenie dodatkowego kandydata.

.

*  *  *  *  *

.

Pierwsze egzaminy do poznańskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych dla żołnierzy z korpusu szeregowych zawodowych odbyły się w grudniu 2012 roku. Co roku świadectwa ukończenia kursu na pierwszy stopień podoficerski uzyskuje około 1.000 żołnierzy dobrze przygotowanych do objęcia stanowisk dowódców drużyn i załóg. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych wypracowała własny system egzaminowania który jest gwarantem bezstronności, jawności i uczciwości  w czasie postępowania egzaminacyjnego.
.
.

Tekst i fot.: st.chor. Marcin Szubert


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych