BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Dowódca Generalny u podoficerów
05.10.2017
4-5 października w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych odbyła się odprawa rozliczeniowo - zadaniowa Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W trakcie odprawy Dowódca spotkał się z podoficerami starszymi

Celem odprawy było dokonanie oceny realizacji zadań w pierwszym półroczu 2017 roku oraz przedstawienie  priorytetów działalności  Dowództwa Generalnego RSZ i jednostek bezpośrednio podporządkowanych w najbliższym czasie.

.

W Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych, gen. dyw. Jarosława Mikę, przywitał czasowo pełniący obowiązki komendanta st. chor. sztab. Jacek Kaźmierczak. Dowódca, spotkał się ze starszymi podoficerami jednostek podległych Dowódcy Generalnemu RSZ.

.

W odprawie z Dowódcą Generalnym wzięło udział ponad 60 podoficerów starszych z jednostek podległych bezpośrednio Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, samodzielnych brygad i szkół podoficerskich. Dyskusję oraz zarys koncepcji rozwoju korpusu podoficerskiego, jego rolę, zadania i znaczenie nakreślił starszy podoficer DGRSZ – st. chor. sztab. Krzysztof Gadowski. Pierwszy podoficer DGRSZ w swoim wystąpieniu poruszył również kwestie dotyczące wyzwań, jakie czekają starszych podoficerów w najbliższym czasie. Podkreślił również, że musi istnieć jednakowy standard funkcjonowania podoficerów starszych w jednostkach bezpośrednio podległych DGRSZ na wszystkich płaszczyznach działania.

.

Po wystąpieniu chorążego Gadowskiego głos zabrał dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych – gen. dyw. Jarosław Mika a następnie dowódcy dywizji, skrzydeł, flotylli. Dowódca w swoim wystąpieniu zaznaczył i podkreślał, że rola podoficerów starszych musi bezwzględnie wzrosnąć i jest to jednocześnie związane z przejęciem przez podoficerów większej odpowiedzialności za szkolenie i dyscyplinę.

.

Uczestnicy odprawy poruszyli również problematykę przechodzenia podoficerów starszych do korpusu oficerskiego i odejść ze służby i strat korpusu podoficerskiego z tym związanych. Planowane rozwiązania pozwolą zatrzymać podoficerów starszych w korpusie.

Dowódca Generalny na zakończenie podkreślił, że odprawy z podoficerami starszymi muszą odbywać się cyklicznie, ponieważ podoficerowie stanowią kluczowy element systemu dowodzenia.
.
.


.
.

Tekst i fot.: st.chor. Marcin Szubert


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych