BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Polaków prześladowanych i wymordowanych w Rosji Sowieckiej
25.09.2017
24 września 2017 roku o godz.15 w krużgankach klasztoru Ojców Dominikanów przy Alei Niepodległości w Poznaniu odsłonięto tablice pamiątkową „Upamiętniającą Polaków prześladowanych i wymordowanych w Rosji Sowieckiej w latach 1921-1939”

„Cierpieli i ginęli, gdyż byli Polakami”

Organizatorami uroczystości z okazji odsłonięcia tablicy byli: Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann , Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Społeczny Komitet Upamiętnienia Polaków Żyjących w ZSRS w latach 1921-1939. Tablica poświęcona została przez ks. Leonarda Polocha, który przewodniczył mszy świętej w intencji ofiar zbrodni sowieckich z lat 1921-1939.

*   *   *   *   *

W wyniku traktatu ryskiego kończącego wojnę polsko - bolszewicką 1920 roku pomimo sowieckiego oporu do Polski powróciło  od 1 mln do  1,5 mln repatriantów. Byli to zarówno jeńcy, internowani i uchodźcy jak i emigranci oraz dzieci i wnuki powstańców zesłanych do Rosji w latach 1830 - 1865.

Na terenie Rosji Sowieckiej pozostało około 1,5 mln. Polaków z których bolszewicy próbowali stworzyć komunistów. W czasie trwania tej akcji Polaków aresztowano, skazywano na śmierć  czy też wysiedlano i osadzano w łagrach w głębi ZSRS.

Na wielką skalę polowanie na ludność narodowości polskiej rozpoczęło się w połowie sierpnia  1937 roku.  Operacja polska NKWD wymierzona w Polaków wynikała z Rozkazu Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRR nr 00485 z dnia 11 sierpnia 1937 roku. W wyniku tego rozkazu w latach 1937 - 1938 skazano blisko 140 tys. osób z czego  zamordowano przeszło 111 tys. Polaków - obywateli ZSRR a przeszło  28 tys. skazano na pobyt w łagrach.

Ogółem liczba deportowanych Polaków przekroczyła 100 tysięcy.  Wśród deportowanych byli dawni mieszkańcy Rzeczypospolitej zamieszkujący na wschód od granicy ustalonej w 1921 roku, członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej, jeńcy polscy z wojny polsko - sowieckiej 1920 roku, emigranci z Polski, uchodźcy polityczni- członkowie KPP, członkowie i założyciel e PPS, działacze mniejszości polskiej w ZSRR oraz rodziny tych osób.

*   *   *   *   *

W uroczystości odsłonięcia tablicy udział wzięli udział kombatanci, parlamentarzyści przedstawiciele władzy lokalnej i regionalnej oraz przedstawiciele służb mundurowych.

W ceremonialnym zabezpieczeniu uroczystości udział wzięli żołnierze Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych. Szkoła wystawiła  pododdział honorowy, poczty: sztandarowy i flagowy oraz  posterunek honorowy przy odsłoniętej tablicy. Na komendę dowódcy pododdziału honorowego mł. chor. Marka Jaceczko żołnierze Szkoły upamiętnili ofiary zbrodni sowieckich oddając salwę honorową. W trakcie uroczystości odczytano Apel Pamięci oraz złożono kwiaty przy odsłoniętej tablicy.
Tekst: mł.chor. Andrzej Kędzierski; Fot.: st.szer. Łukasz Mitek


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych