BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Dragon - największe manewry Wojska Polskiego w 2017 roku
20.09.2017
Ponad 17.000 żołnierzy oraz 3.500 jednostek sprzętu i uzbrojenia wojskowego zaangażowano w największe w tym roku ćwiczenia Sił Zbrojnych RP - Dragon-17. Główna część ćwiczenia odbędzie się na poligonach lądowych i morskich na terenie całego kraju

.

Dragon-17 to najważniejsze w tym roku przedsięwzięcie szkoleniowe o charakterze obronnym. Jego głównym celem jest zgranie funkcjonowania dowództw z działaniami wojsk zgodnie z ich wojennym przeznaczeniem a także doskonalenie współdziałania z Wojskami Obrony Terytorialnej (WOT) i organami administracji publicznej w ramach połączonej operacji obronnej.

Dragon-17 to ćwiczenie narodowe z udziałem państw NATO oraz krajów partnerskich. Manewry prowadzone w układzie połączonym pozwolą na praktyczne sprawdzenie synergii współdziałania wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, wojsk specjalnych oraz WOT. W Dragonie uczestniczy ponad 17 tysięcy żołnierzy oraz 3,5 tysiąca jednostek sprzętu wojskowego z Polski, 9 państw Sojuszu (Bułgarii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch) oraz dwóch krajów partnerskich (Gruzji i Ukrainy). W trakcie tego ćwiczenia Siły Zbrojne RP będą także współdziałać z pododdziałami tzw. wysuniętej wzmocnionej obecności pododdziałów sojuszu (eFP - ang. enhanced Forward Presence) oraz Amerykańskiej Pancernej Brygadowej Grupy bojowej (ABC- ang. Armored Brigade Combat Team), które przybyły do Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO.


U podstaw założeń ćwiczenia leżą współczesne zagrożenia zarówno konwencjonalne, jak i te o charakterze hybrydowym. Hipotetyczny scenariusz zakłada między innymi roszczenie praw jednego z państw sąsiedzkich dotyczące dostępu do surowców energetycznych. W efekcie tych roszczeń dochodzi do próby destabilizacji sytuacji politycznej, dezorganizacji funkcjonowania organów administracji państwowej i samorządowej oraz próby przejęcia kontroli nad spornym terytorium.

Zgodnie ze scenariuszem, wobec nasilającej się aktywności przeciwnika oraz braku skuteczności działań dyplomatycznych, państwa sojusznicze potwierdziły gotowość do kolektywnej obrony każdego członka sojuszu zgodnie z artykułem V Traktatu Waszyngtońskiego. W ten sposób rozpoczęto prowadzenie sojuszniczej operacji obronnej jednocześnie na kilku kierunkach. Zadaniem wojsk sojuszniczych w trakcie jej prowadzenia będzie niedopuszczenie do rozbicia sił własnych, obniżenie potencjału przeciwnika a w konsekwencji zatrzymanie prowadzonego przez niego natarcia. W trakcie działań wydzielonymi siłami przewidziano również wsparcie działań organów administracji publicznej oraz sił MSWiA w ochronie infrastruktury krytycznej a także działań przeciwhybrydowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na osiągnięcie założonych celów złożą się zadania realizowane przez wydzielone elementy rozpoznania a także nieregularne działania wojsk specjalnych i wojsk obrony terytorialnej oraz wywalczenie przewagi w powietrzu. Zadaniem sił działających na morzu będzie ograniczenie swobody manewru przeciwnika i odzyskanie kontroli bezpieczeństwa żeglugi w morskiej części obszaru prowadzonej operacji.


Poszczególne epizody taktyczne ćwiczenia zaplanowano w taki sposób aby stanowiły pełne spektrum działań prowadzonych na współczesnym polu walki. Dlatego w ich trakcie zadania wykonywać będą wojska pancerne, zmechanizowane i powietrznodesantowe wspierane przez wojska inżynieryjne czy artylerię. Zadania w powietrzu na ich korzyść realizować będą samoloty wielozadaniowe i uderzeniowe, transportowe oraz śmigłowce i bezzałogowe statki powietrzne. W tym samym czasie ćwiczyć będą również marynarze i wojska specjalne. Istotnym elementem manewrów będzie walka w środowisku informacyjnym, także w ramach cyberobrony.


Głównym jednostką ćwiczącą w trakcie tegorocznej edycji Dragona jest 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana i dlatego zasadnicze epizody ćwiczenia odbywają się na poligonie Drawsko gdzie prowadzone będą działania obronno-opóźniające. W ramach tych działań zaplanowano między innymi przemieszczenie pododdziałów czołgów na dużej odległości, wykonanie kontrataku oraz przeprowadzenie taktycznego desantu śmigłowcowego.


Jednocześnie na wybrzeżu i poligonach morskich prowadzona będzie ćwiczebna operacja obronna we współdziałaniu wydzielonych sił Marynarki Wojennej RP oraz pododdziałów przeciwlotniczych, ze strzelaniami rakietowymi włącznie. W ramach Dragona planowane jest także wykonanie dwóch przepraw oraz pokonanie przeszkody wodnej przez wydzielone siły w okolicach Nowogrodu i Dęblina. Ponadto w rejonie lotniska Szymany przeprowadzony zostanie międzynarodowy desant spadochronowy z zajęciem wskazanego obiektu o istotnym znaczeniu. Wszystkie działania będą wspierane przez lotnictwo sił powietrznych i wojsk lądowych zaangażowane w wykonywanie zadań transportowych, rozpoznawczych oraz bezpośredniego bojowego wsparcia działań prowadzonych na lądzie.


Ćwiczenie Dragon to przedsięwzięcie planowe. Odbywa się cyklicznie co dwa lata i ma charakter obronny. Manewry prowadzone przez Polskę, państwa sojuszu oraz kraje partnerskie są w pełni transparentne. Na ćwiczenie zaproszono przedstawicieli krajowych i zagranicznych mediów a ich przebieg monitorują zagraniczni obserwatorzy, między innymi z OBWE. Manewrami kieruje Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Jarosław Mika.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

W ćwiczeniu biorą udział również żołnierze Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

.

.

 


.
.

.

Tekst: Zespół Prasowy DRAGON-17; Fot.: st.chor. Marcin Szubert


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych