BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
17 września...
18.09.2017
17 września w Polsce to symbol. Symbol tragicznych momentów naszej historii i długo wyczekiwanej chwil wolności.

17 września obchodzimy 78 rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Mimo tragicznych wydarzeń września 1939 roku Polski zaatakowanej od zachodu i wschodu przez totalitaryzmy hitlerowski i stalinowski, historia bywa przewrotna. 24 lat temu, 17 września 1993 roku z Polski wycofały się ostatnie oddziały wojsk radzieckich.

.

17 września 1939 roku Armia Czerwona napadła na walczącą bohatersko z hitlerowskim najeźdźcą Rzeczpospolitą. Napaść na Polskę była częścią tajnego protokołu podpisanego 23 sierpnia 1939 roku między Związkiem Radzieckim a Niemcami przez ministrów spraw zagranicznych obu mocarstw Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa. Granicę polską przekroczyło ponad 600.000 żołnierzy wspieranych przez prawie 5.000 czołgów i 3.000 samolotów. Sytuację komplikował rozkaz Naczelnego Wodza marszałka Rydza Śmigłego: „… z Sowietami nie walczyć…”. Wojska sowieckie podczas pierwszych trzech dni natarcia zajęły m.in. Wilno, dotarły do Tarnopola i Lwowa. 22 września 1939 roku w Brześciu odbyła się niemiecko-radziecka defilada, którą odebrali generałowie Heinz Guderian i Siemion Kriwoszein. Na ziemiach wschodnich rozpoczął się terror i masowe wywózki na Sybir. Deportacje objęły około 1.350.000 rodaków. W Katyniu, Charkowie i Miednoje bestialsko wymordowano ponad 22.000 oficerów Wojska Polskiego i Policji.

.

Po II Wojnie Światowej w Polsce stacjonowało około 300.000 radzieckich żołnierzy. Wycofywanie rozpoczęło się w 1991 roku. Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej liczyła wówczas 53.000 żołnierzy i prawie 50.000 pracowników cywilnych wraz z rodzinami. Rosjanie stacjonowali w 59 garnizonach, mieli do dyspozycji 13 lotnisk, bazę morską oraz poligony wojskowe. Armia Radziecka stacjonowała w Polsce 48 lat.

.

Data 17 września urasta do rangi wielkiego symbolu zarówno tragedii jak również wywalczenia pełnej wolności. W 1939 roku napaść ZSRR tę wolność odbierała ale 1993 rok wolność przywracał. 17 września 1993 roku, w rocznicę agresji radzieckiej na Polskę 1939 roku, odbyło się uroczyste pożegnanie radzieckich żołnierzy opuszczających wolną Polskę. Ostatnią grupę pożegnał  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa.
.
W Poznaniu
obchody 78 rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę, rozpoczęły się mszą św. w kościele ojców Franciszkanów na Górze Przemysła a następnie przed Pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru. Kompanię honorową z pocztem sztandarowym i flagowym wystawiła Wielkopolska Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada z Poznania pod dowództwem chor. Karola Krycha.

.

.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych