BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Ślubowanie kadetów
15.09.2017
13 kadetów – kandydatów do orkiestr wojskowych złożyło w SPWLąd uroczyste ślubowanie

Ślubuję uroczyście:

Sumiennie i twórczo zdobywać wiedzę i umiejętności

Dążyć do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce

Dbać o honor kadeta i dobre imię Szkoły

Wzbogacać jej dorobek i tradycje

Darzyć szacunkiem przełożonych

Wykonywać ich rozkazy i polecenia

Przestrzegać zasad współżycia społecznego oraz koleżeństwa

Zachować postawę godną kadeta

Być odpowiedzialnym za swoje zachowanie i czyny

Dobrze przygotować się do wykonywania obowiązków służbowych

.

Zgodnie z Ceremoniałem Wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w obecności sztandaru Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych kadeci kierunku muzycy orkiestr wojskowych i zespołów estradowych złożyli uroczyste ślubowanie. Ślubowanie przyjął czasowo pełniący obowiązki komendanta Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu st. chor. sztab. Jacek Kaźmierczak a uroczystością dowodził st. chor. sztab. Jacek Staniszewski. Uroczyste ślubowanie zakończył koncert kadetów.

.

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych to jedyne miejsce w Wojsku Polskim, gdzie kształcą się na potrzeby korpusu podoficerskiego żołnierze w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych. Kandydaci do orkiestr wojskowych na stanowiska podoficerskie to absolwenci najmniej szkół muzycznych drugiego stopnia w zakresie gry na instrumencie muzycznym.

Kadeci rozpoczęli na początku września intensywne - 7-miesięczne szkolenie a po jego zakończeniu uzyskają promocję na pierwszy stopień podoficerski – kaprala i trafią do orkiestr wojskowych.

.

.


.
.

.

Tekst: st.chor. Marcin Szubert; Fot.: st.chor.sztab. Artur Deneka


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych