BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Przysięga w SPWLąd
24.07.2017
Żołnierze służby przygotowawczej złożyli przysięgę wojskową w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Na placu apelowym poznańskich koszar przy ulicy Wojska Polskiego, odbyła się uroczysta przysięga wojskowa prawie 30 ochotników służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych na potrzeby korpusu podoficerskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez starszego chorążego Maciej Nowickiego pełniącemu obowiązki komendanta Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych st. chor. sztab. Jackowi Kaźmierczakowi.

.

Ochotnicy służby przygotowawczej – kadeci, to żołnierze o specjalności wojskowej dowódczej i ratownik medyczny. Rozpoczęli szkolenie 4 lipca a zakończą je po pięciu miesiącach pod koniec listopada bieżącego roku. Po jego zakończeniu kadeci mogą podpisać kontrakty - przydziały kryzysowe, zgodne ze specjalnością wojskową w jednostkach wojskowych. Żołnierze będą szkolić się rotacyjnie w jednostkach Wojska Polskiego i pozostawać będą w dyspozycji na wypadek zagrożeń militarnych lub niemilitarnych (np. klęsk żywiołowych) oraz uzupełnią obsadę  jednostek wojskowych w przypadku kryzysu.

Uroczysta przysięga rozpoczęła się o godzinie 10:00. Po przywitaniu gości przed front szyku wystąpił poczt sztandarowy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych oraz blok przysięgających. Na komendę dowódcy uroczystości przysięgający żołnierze zdjęli z głów berety, unieśli do góry prawe dłonie i powtórzyli za st. chor. sztab. Kaźmierczakiem słowa przysięgi: „Ja żołnierz Wojska Polskiego, PRZYSIĘGAM!...”. Przybyli na uroczystość goście, rodziny, przyjaciele, znajomi w milczeniu i skupieniu wysłuchali roty przysięgi wypowiedzianej przez żołnierzy.

.

 

Na sztandar Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych przysięgali kadeci:

szer. kadet Maciej Piątkowski

szer. kadet Rafał Wiśniewski

szer. kadet Dariusz Zenft

szer. kadet Mateusz Radziwoniuk

.

Komendant Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych wyróżnił listem gratulacyjnym: szer. kadeta Przemysława Boguckiego i szer. kadet Karolinę Semczyszyn.

Błogosławieństwa przysięgającym udzielili ksiądz pułkownik Mikołaj Hajduczenia, ksiądz major Rafał Kaproń i ksiądz kapitan Tomasz Wola.

Uroczystość zakończyła defilada z kompanią honorową pod dowództwem chor. Karol Krych na czele, blokiem przysięgających i bloki towarzyszące oraz pokaz walki wręcz słuchaczy SPWLąd.

.

Gratulujemy przysięgającym i życzymy dalszych sukcesów!

.

.


.
.

.

Tekst: st.chor. Marcin Szubert; Fot.: st.chor. Piotr Lubiński


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych