BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Podróż historyczno - wojskowa
19.05.2017
Szlakiem pomorskich warowni oraz budowli obronnych i ich roli na przełomie wieków. Podróż historyczno - wojskowa SPWLąd

W dniach 9-12 maja, 24 żołnierzy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu odbyło podróż historyczno - wojskową pt.: „Pomorskie warownie oraz budowle obronne i ich rola na przełomie wieków”.

Celem podróży było poszerzenie wiedzy na temat pomorskich warowni oraz budowli obronnych i ich roli na przełomie wieków.  Kultywowanie i pielęgnowanie tradycji oręża polskiego oraz pamięci o udziale polskich żołnierzy w walkach o wolność i niepodległość Polski.  Organizatorem podróży była sekcja wychowawcza Szkoły Podoficerskiej, która zaplanowała szeroki program obejmujący przede wszystkim te warownie oraz budowle obronne, które wpisały się w pejzaż oraz historię walk o polskość pomorza.

.

Pierwszym etapem podróży było Muzeum Zamkowe w Malborku. Gotycki zamek w Malborku wzniesiony przez Krzyżaków w latach 1274-1457 jest jedną z największych twierdz średniowiecznej Europy i przykładem średniowiecznej architektury obronnej. W latach 1309-1457 był siedzibą mistrzów Zakonu Krzyżackiego i stolicą Państwa Krzyżackiego. W latach 1457-1772 z tego miejsca panowali wojewodowie malborscy.

.

Dalszy etap podróży wiódł do Portu Wojennego w Gdyni - 3 Flotylli Okrętów im. Komandora Bolesława Romanowskiego. Na terenie portu uczestnicy podróży przenocowali na okręcie ORP Wodnik, gdzie mieli możliwość zapoznać się budową, przeznaczeniem oraz trudami służby marynarzy.

Kadra SPWLąd  dostąpiła zaszczytu uczestnictwa w zbiórce do podniesienia bandery na ORP Wodnik.

Ponadto mogliśmy zobaczyć inne okręty między innymi ORP Orzeł oraz ORP Pułaski.

.

Uczestnicy podróży zwiedzili także Okręt - Muzeum ORP Błyskawica – jeden z dwóch zbudowanych okrętów typu Grom, wprowadzony do służby w Marynarce Wojennej w 1937 roku, który uczestniczył w działaniach II wojny światowej.

Kadra Szkoły zwiedziła również najważniejsze atrakcje Gdańska w tym: Bazylikę, Ulicę Długą, Długi Targ, Złotą Bramę, Pomnik Obrońców Poczty Polskiej, Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 roku.Olbrzymie wrażenie wzbudził nowatorski sposób prezentacji eksponatów w Muzeum II Wojny Światowej.

.

Obowiązkowym punktem podróży historyczno – wojskowej było Westerplatte. Podoficerowie zapoznali się z historią bohaterskich żołnierzy - symbolem i inspiracją dla całego kraju przez cały okres II wojny światowej. Kulminacyjnym punktem zwiedzania symbolicznego półwyspu Westerplatte był Pomnik Obrońców Wybrzeża.

W ostatnim dniu mł. chor. Krzysztof Gaweł szczegółowo zapoznał wszystkich z obiektami, eksponatami i ekspozycjami Muzeum Obrony Wybrzeżaw w tym m.in. wieżą kierowania ogniem oraz baterią im. Heliodora Laskowskiego.

W trakcie trwania podróży historyczno – wojskowej, każdy uczestnik zobowiązany był do wygłoszenia referatu, co miało duży wpływ na poszerzenie wiedzy historycznej oraz budowanie świadomości obywatelskiej i patriotycznej.

.

.

Tekst: st.chor.sztab. Artur Deneka, mł.chor. Adrian Klimas


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych