BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Pożegnanie Komendanta
16.05.2017
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych pożegnała st. chor. sztab. Pawła Urbańskiego udającego się na kurs do US Army.

Dziś kształcimy jutrzejszych liderów  - widnieje motto na oficjalnej stronie United States Army Sergeants Major Academy - Akademii  Podoficerów Starszych Armii Stanów Zjednoczonych, miejsca edukacji najwyższego szczebla podoficerów Armii Stanów Zjednoczonych.

18 maja bramę akademii przekroczy polski podoficer – st. chor. sztab. Paweł Urbański.

.

Żołnierze Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych, pracownicy wojska, słuchacze, zaproszeni goście pożegnali komendanta SPWLąd. Pożegnanie odbyło się na placu apelowym poznańskich koszar wojskowych przy ul. Wojska Polskiego i połączone było z przekazaniem obowiązków komendanta Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

St. chor. sztab. Paweł Urbański udaje się na roczne szkolenie do Fort Bliss w Texasie, w Stanach Zjednoczonych i będzie słuchaczem elitarnej United States Army Sergeants Major Academy.

.

Przekazanie obowiązków odbyło się w obecności komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego płk Piotra Kriese i podpisali je zdający obowiązki st. chor. sztab. Paweł Urbański oraz przyjmujący czasowe pełnienie obowiązków st. chor. sztab. Jacek Kaźmierczak.

Chorąży Urbański udaje się na kurs do Stanów Zjednoczonych, ale zgodnie z życzeniem nie chce się żegnać ze sztandarem. Chce wrócić i zdobytą wiedzę wykorzystać na stanowisku komendanta Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych. Chciałbym Ci Pawle podziękować za sumienne pełnienie obowiązków. Szkoła pod Twoim dowództwem bardzo dobrze wypełniała powierzone zadania. Good luck!” – komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych płk Piotr Kriese.

.

W uroczystym przekazaniu obowiązków wzięli udział m. in.: st. chor. sztab. Krzysztof Podkuliński – z zespołu starszego podoficera Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, st. chor. sztab. Andrzej Woltmann – starszy podoficer dowództwa 12 Dywizji Zmechanizowanej, st. chor. sztab. Krzysztof Łuckiewicz - starszy podoficer komendy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych oraz zaproszeni oficerowie i podoficerowie.

„W tym miejscu i czasie chciałbym podziękować kadrze Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych. Szkoła Zawsze może na Was liczyć. To Wy jesteście wizytówką Szkoły! Pamiętajcie o tym.” – powiedział żegnając się z SPWLąd st. chor. sztab. Paweł Urbański.

.

Za dotychczasową służbę Dowódca Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wyróżnił st. chor. sztab. Urbańskiego - Odznaką Zasłużony Żołnierz RP II stopnia.

.

Komendancie powodzenia!

.

.

 


.
.

.

Tekst i fot.: st.chor. Marcin Szubert


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych