BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Egzaminy dla kandydatów z korpusu szer. zaw.

Regulamin egzaminu wstępnego dla kandydatów na podoficerów z korpusu szeregowych zawodowych w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

.

Miejsce: Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90

              .

Przypominamy:

 1. Na egzaminy kandydata kieruje dowódca macierzystej jednostki wojskowe;
 2. Egzaminy nie są przeznaczone dla kandydatów ze środowiska cywilnego.

 

Pierwszeństwo przyjęcia do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych mają żołnierze korpusu szeregowych zawodowych:

     -  pełniący zawodową służbę wojskową co najmniej pięć lat,

     -  posiadający bardzo dobrą ocenę z ostatniej opinii służbowej.

.

Decyzję o zakwalifikowaniu zainteresowanego żołnierza na egzamin na podoficera podejmuje Dyrektor Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, na wniosek żołnierza, przesłany drogą służbową.

Kandydaci na podoficerów przystępujący do egzaminów wstępnych muszą posiadać następujące wyposażenie:

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • umundurowanie polowe (2 komplety) - dodatkowo w okresie zimowym ubranie ochronne, czapkę zimową, trzewiki zimowe, rękawice
 • szelki do przenoszenia oporządzenia lub kamizelka taktyczna
 • hełm
 • maskę (MP-4 lub MP-5)
 • ochronniki słuchu
 • strój sportowy, ubiór treningowy – żołnierzy Wojska Polskiego "NIEBIESKI" (dres, spodenki gimnastyczne, koszula krótki rękaw, buty)
 • torba podróżna, poligonowa (plecak), na wyposażenie do przenoszenia stroju sportowego
 • przybory piśmiennicze
 • Polecenie wyjazdu służbowego – umożliwiające zaprowiantowanie żołnierzy na czas egzaminu
 • Dowód osobisty, legitymacja służbowa
 • Śpiwór
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

  .

  Dla pojazdów kandydatów, którzy wezmą udział w postępowaniu egzaminacyjnym, udostępniony będzie tzw. parking leśny (bezpłatny), znajdujący się w sąsiedztwie PST przy ul. Wojska Polskiego 86/90.

   

  .


  .

  DOKUMENTY DO ZAPOZNANIA DLA KANDYDATÓW:

  .

  "Regulamin kwalifikowania...".pdf

  Załcznik do "Regulaminu kwalifikowania..." - wyciąg z Rozkazu Dziennego Nr Z-38 DG RSZ - egz. wstępny z WF

  Literatura.pdf

  TEST przykładowy - 1.pdf

  TEST przykładowy - 2.pdf

  .

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Katalog stron wojskowych