BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Historia i Tradycje

HISTORIA

.

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych istnieje od 1 lipca 2004 roku.
.

Na mocy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie szkół podoficerskich, na bazie szkół podoficerskich z Poznania, Torunia, Zegrza i Wrocławia powołano Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych z siedzibą w Poznaniu, która działa od 1 stycznia 2011 roku. Rozkazem Nr Z-8/ORG Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie nadania statutu dla Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu – nadano SPWLąd statut.

.

Do zasadniczych zadań Szkoły należy kształcenie kandydatów na podoficerów w zakresie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji instruktorskich wymaganych do objęcia stanowisk służbowych zaszeregowanych do stopnia etatowego kaprala, przygotowanie specjalisty wojskowego posiadającego wiedzę specjalistyczną i umiejętności instruktorskie niezbędne do kierowania żołnierzami na szczeblu drużyny, prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla podoficerów przed mianowaniem ich na kolejne stopnie wojskowe oraz kształcenie kandydatów na podoficerów służby przygotowawczej.

.

DZIEDZICTWO TRADYCJI

.

Na mocy decyzji Nr 212 Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2011 roku - dla zachowania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej tradycji pułkowych szkół podoficerskich 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty - Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu:

  • przejęła i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji pułkowych szkół podoficerskich 14 WDP
  • przejęła sztandar, odznakę pamiątkową, odznakę absolwenta, oznakę rozpoznawczą i proporczyk na beret rozformowanej Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych im. gen bryg. Franciszka Seweryna Włada; przyjęła imię gen bryg. Franciszka Seweryna Włada
  • przyjęła nazwę wyróżniającą „Wielkopolska”.

.

Powyższą decyzją ustanowiono również doroczne święto Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych im. gen bryg. Franciszka Seweryna Włada w dniu 1 lipca.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych